สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

Westminster Abbey ลอนดอน สถานที่ฝังพระบรมศพกษัตริย์อังกฤษ

เส้น
             เนื่องจากเหตุการณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ สวรรคต วันนี้เราจึงพาเพื่อนๆ ไปชมกับ สถานที่ฝังพระบรมศพกษัตริย์อังกฤษ กันโดยที่นั้นก็คือ เวสต์มินสเตอร์แอบบี (Westminster Abbey) ณ กรุงลอนดอน นั้นเอง บอกเลยว่าทั้งสวยและมีความเป็นมายาวนานสำหรับสถานที่แห่งนี้ โดยมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของอังกฤษเป็นอย่างมาก จนทำให้ทาง UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกของโลก ไปชมกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหน

Westminster Abbey

เส้น

             เวสต์มินสเตอร์แอบบี (Westminster Abbey) ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของอาคารรัฐสภา หรือ พระราชวังเวสต์มินส์เตอร์ (Palace of Westminster) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่อายุมากกว่าพันปี ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก รวมถึงพระราชพิธีอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษ เช่น พระเจ้าเฮนรีที่ 3 (King Henry III), พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 (Edward I of England), สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 (Queen Elizabeth I) และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดไปจนถึงบุคคลสำคัญต่างๆ ของอังกฤษด้วยเช่นกัน ในด้านสถาปัตยกรรมของพระอารามหลังปัจจุบันที่เราได้ชมกันนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1245 โดย พระเจ้าเฮนรีที่ 3 แห่งอังกฤษ ด้วยสถาปัตยกรรมโกธิค (Gothic) ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแล้ว ยังมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์อังกฤษในหลายๆ แง่มุม และเวสต์มินสเตอร์แอบบีได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

Westminster Abbey

Westminster Abbey

Westminster Abbey

เส้น

            ภายในเวสต์มินสเตอร์แอบบีนั้นมีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง เริ่มที่ พระราชบัลลังก์ ซึ่งใช้ประกอบพิธีราชาภิเษกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1308 ต่อด้วย โบสถ์ St. Edward the Confessor สถานที่ฝังพระบรมศพ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดธรรมสักขี (Edward the Confessor) ส่วนรอบๆ โบสถ์ก็เป็นสถานที่ฝังพระบรมศพกษัตริย์ยุคกลางพระองค์อื่นๆ นอกจากนี้ก็ยังมี โบสถ์ Lady Chapel สถานที่ฝังพระบรมศพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 และ สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ (Mary I) และ Poet’s Corner สถานที่ฝังศพของกวีเอกในประวัติศาสตร์อังกฤษ เช่น วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare), เจน ออสเตน (Jane Austen), ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ (Charles Dickens) เป็นต้น

Westminster Abbey บรรยากาศ

Westminster Abbey บรรยากาศ

Westminster Abbey บรรยากาศ

Westminster Abbey บรรยากาศ

เส้น