งานเกษตรแฟร์ 2565

งานเกษตรแฟร์ 2565 แบบ New Normal ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการ

งานเกษตรแฟร์ 2565 แบบ New Normal ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการ            ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะเดินหน้าจัดงาน เกษตรแฟร์ 2565 นี้แน่นอนในวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในงาน ปีนี้งานเกษตรแฟร์จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “เกษตรกรวิถีใหม่ หลังมหัตนภัยโควิด” โดยจะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ของมหาลัยสู่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมกับมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่มือผู้บริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวอีกด้วย โดยภายในงานปีนี้ เกษตรแฟร์ 2565 จะมีการจัดโซน ดังต่อไปนี้ โซน A ตลาดน้ำนนทรี โซน B เศรษฐกิจฐานราก โซน C เทคโนโลยีการเกษตร โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร โซน …

งานเกษตรแฟร์ 2565 แบบ New Normal ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการ Read More »