ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงจุดถ่ายรูปทุ่งข้าวบาร์เลย์ ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงจุดถ่ายรูปทุ่งข้าวบาร์เลย์ ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงจุดถ่ายรูปทุ่งข้าวบาร์เลย์ ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่              ทุ่งข้าวบาร์เลย์ หรือ ทุ่งข้าวสาลี ที่อยู่ภายใน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต และ การอารักขาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ทั้งตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวสาลี รวมถึงยังมีการให้บริการวิชาการด้านข้าวสาลีอีกด้วย นอกจากจะเต็มไปด้วยพันธุ์ข้าวสาลีแล้ว ก็ยังมีพันธุ์ข้าวอื่นๆ มากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยล่ะ              นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวสาลีแล้ว ก็ยังได้กลายมาเป็นสถานท่องเที่ยวถ่ายรูปไปแล้ว แม้ว่า ทุ่งข้าวบาร์เลย์ อาจจะไม่ได้กว้างมากนัก แต่นักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายภาพกัน โดยเฉพาะภาพ portrait กับต้นข้าวสีทองอร่าม แต่แนะนำว่าให้มาช่วงบ่ายๆ ถึงตอนเย็นๆ นะ เพราะจะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกหลังยอดเขา และแสงจะส่องมากระทบกับต้นข้าว ทำให้ทุ่งข้าวกลายเป็นทุ่งสีทองอร่ามไปทั่วทุ่งเลย ทำให้ได้บรรยากาศอีกฟีลไปเลย              ช่วงเวลาที่แนะนำในการมาเที่ยวชมทุ่งนั้น คือ ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางมีนาคม ของทุกปี …

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงจุดถ่ายรูปทุ่งข้าวบาร์เลย์ ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Read More »