สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

วัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรี สักการะพระพุทธสุทธิมงคล

เส้น
            เมื่อพูดถึง กาญจนบุรี ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติสวยๆ และวัดงามๆ โด่งดังมากๆ คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก แต่อีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีของเมืองกาญฯ แห่งนี้ นั้นก็คือ วัดเทวสังฆาราม ไปดูกันดีกว่าว่าวัดนี้จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

เส้น

ประวัติ วัดเทวสังฆาราม

ประวัติ วัดเทวสังฆาราม

             วัดเทวสังฆาราม หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า วัดเหนือ จังหวัด กาญจนบุรี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีการตั้งวัดขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2384 ซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2505 วัดนี้ค่อนข้างจะเก่าแก่โบราณอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นวัดหนึ่งของกาญจนบุรีที่นับว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างมาก คาดว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปีมาแล้วโดยมี ท่านสมภารเสี่ยง เป็นผู้สร้างวัดขึ้น

เส้น

             ภายในวัดจะมีพระอุโบสถหลังเก่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกทรงบรรพชาและอุปสมบทนั่นเอง ซึ่ง วัดเทวสังฆาราม นี้ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 ต่อมาในวันที่ 26 ตุลาคม ปีพ.ศ.2506 ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ มาทรงทอดพระกฐินต้น และยังได้พระราชทานนามพระประทานในพระอุโบสถว่า พระพุทธสุทธิมงคล ซึ่งก็ได้ทรงพระสุหร่ายศาลาจารึกพระนามพระราชทานนี้เอาไว้ด้วย รวมถึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไธย ภปร. ไว้ที่หน้าบันมุขหน้าศาลาการเปรียญที่สร้างขึ้นเป็นพลับพลาที่ประทับ เป็นพระราชานุสรณ์ และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จารึกพระปรมาภิไธย ภปร. เหนือผ้าทิพย์ขององค์พระพุทธรูปปางประทานพรที่วัดสร้างขึ้น ในโอกาสที่เสด็จฯ มาครั้งนี้ด้วย

วัดเทวสังฆาราม

วัดเทวสังฆาราม

เส้น

             มีการบรรจุแผ่นทองคำ เงิน นากในเบ้าพิธีหล่อพระ ที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาไว้บูชาสักการะ ส่วนพระอุโบสถนั้น จะเป็นรูปแบบลักษณะหลังคาเชิงซ้อน ด้านหน้ามีมุขหับเผย เป็นศิลปะอยุธยา ส่วนเครื่องลำยองช่อฟ้า น่าจะสร้างขึ้นในสมัยถัดมา ทั้งยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ส่วนกลางทรงระฆังสูง ตกแต่งลวดลายพรหมพฤกษาปล้องไฉน ล่างคอระฆังประดับลายกลีบบัวซ้อน 1 ชั้น เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วัดเทวสังฆาราม
             ส่วนภายในอุโบสถก็ยังมีภาพเขียนตามผนัง แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ เช่น ภาพเทพชุมนุม ภาพการเสด็จประพาสอุทยาน เจ้าชายสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 เป็นต้น เป็นวัดเก่าแก่งดงามที่หาชมได้ยากจริงๆสุดๆ ไปเลยด้วย

เส้น

ข้อมูล วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดให้เข้าชม : สามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิดของสถานที่

เส้น

ใครสายทำบุญ มีโอกาสผ่านไปเที่ยวจังหวัดก็อย่าลืมแวะสักการะ ขอพรให้ตนเองด้วยนะ

เส้น