สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ชมของโบราณพร้อมวัฒนธรรมเก่าแก่

เส้น
            วันนี้เราจะพาไปชมสถานที่เก่าแก่และมีความสวยงาม มีวัตถุโบราณให้ได้ศึกษามากมายกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ที่นี้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บอกเลยว่าถ้ามาที่นี้ที่เดี่ยวได้ความรู้และได้ความสนุกอย่างแน่นอน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี บรรยากาศ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี บรรยากาศ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี บรรยากาศ

เส้น

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ตั้งอยู่บน ถนนเขื่อนธานี ใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ไว้สำหรับเป็นศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นเอง

บรรยากาศ

บรรยากาศ

บรรยากาศ

เส้น

          ภายในของ พิพิธภัณฑสถาน นั้นก็จะประกอบไปด้วย นิทรรศการกว่า 10 ห้องด้วยกัน คือ 

  • ห้องข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี 
  • ห้องภูมิศาสตร์ทัพยากรธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  • ห้องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
  • ห้องวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเจนละ 
  • ห้องวัฒนธรรมขอม 
  • ห้องวัฒนธรรมไทย-ลาว 
  • ห้องผ้าโบราณและผ้าพื้นเมือง 
  • ห้องดนตรีพื้นเมือง 
  • ห้องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน 
  • ห้องการปกครองและงานประณีตศิลป์ในพุทธศาสนา

โซนต่างๆ

โซนต่างๆ

เส้น

ข้อมูลเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

 

ที่อยู่ : 318 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดบริการ : 09.00-16.00 น. (ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์)

โทร : 06-2256-9415

Facebook : Ubon Ratchathani National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

เส้น