สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

ประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา ประตูเมืองเก่าแก่ของเมืองโคราช

เส้น
            วันนี้จะไปเที่ยวโบราณสถานแห่งนึงของ จังหวัดนครราชสีมา โดยที่นี้เป็นประตูเมืองของจังหวัดมาก่อนในสมัยอดีต กับ ประตูชุมพล ประตูเมืองเป็นประตูเก่าแก่มากๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาศได้ไปชมนั้นก็นิยมไปไหว้ขอพรกัน ไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอิย่างไรกันบ้าง

ประตูชุมพล บรรยากาศ เส้น

            ประตูชุมพล เป็นประตูเมืองทางทิศตะวันตกของเขตเมืองเก่าของ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่สมเด็จพระนารายณ์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านเมื่อพ.ศ. 2199 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ครองกรุงศรีอยุธยาค่ะ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างกำแพงประตูเมืองขึ้นด้วย โดยการสร้างนั้นเพื่อป้องกันการรุกรานจาก เขมร ญวน ลาว นั่นเองประตูชุมพล บรรยากาศ

ประตูชุมพล บรรยากาศ

เส้น

          จริงๆ แล้วเมื่อก่อนนั้นจะมีประตูเมืองทั้งหมด 4 ประตู คือ ประตูพลแสนด้านทิศเหนือ ประตูพลล้านด้านทิศตะวันออก ประตูไชยณรงค์ด้านทิศใต้ และ ประตูชุมพลด้านทิศตะวันตก แต่ปัจจุบันเหลือแค่เพียง ประตูชุมพล เท่านั้นที่เป็นประตูเมืองเก่า วนอีกสามประตูนั้นสร้างขึ้นมาใหม่ ลักษณะของประตูชุมพลนั้น เป็นประตูเชิงเทินก่อด้วยหินก้อนใหญ่และอิฐฉาบด้วยปูน ส่วนบนเป็นหอรบ สร้างด้วยไม้แก่นหลังคามุงกระเบื้อง ประดับด้วยช่อฟ้า กระจังและนาคสะดุ้ง กำแพงต่อจากประตูทั้งสองข้างก่อด้วยอิฐ และบนสุดเป็นรูปใบเสมา

ประตูชุมพล บรรยากาศ

เส้น

ข้อมูลเพิ่มเติมประตูชุมพล นครราชสีมา

ที่อยู่ : ถนนชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เวลาเปิดบริการ :สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน

เส้น