สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

ชวนเที่ยว บ้านเพื่อน จังหวัดลำพูนสุดชิค และ อิ่มบุญ ชมวิวสวยได้แบบ 360 องศา วัดพระพุทธบาทผาหนาม

เส้น

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนือเลย แต่มีอะไรให้เรานั้นได้เข้ามาสัมผัส ธรรมชาติที่สุดจะชิค ไม่ว่าจะร้านอาหารหรือคาเฟ่ เที่ยวบนดอยวิวฉ่ำ แล้วยังมีวัดสวยเยอะมาก ๆ เลย สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปชมความสวยงามของ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลย ตามมาดูกันเลยว่าวัดแห่งนี้จะงดงามขนาดไหน!

จังหวัดลำพูน02

จังหวัดลำพูน02

วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่ที่ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอ.ลี้ ด้วยความที่วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง จึงกลายมาเป็นแลนด์มาร์กของชาวลำพูนและผู้มาเยือนให้เดินทางแวะขึ้นมาชมวิวของพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกในยามเช้า บอกเลยว่างดงามมาก!จังหวัดลำพูน03

จังหวัดลำพูน04

แต่ก่อนเคยเป็นวัดร้างมาก่อนจะถูกบูรณะขึ้นใหม่กว่า 300 ปีมาแล้ว ประกอบไปด้วยจารึกถึงพระครูบามหารัตนาคร ครูบินใจ ครูบาสุนันทะ ครูบาพุทธิมา ครูบาก๋า ครูบาจันทร์แก้ง ครูบาอินตุ้ย และครูบาสุยะ เป็นซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างและยังมีรอยพระพุทธบาทด้วย ต่อมาครูบาอภิชัยขาวปีได้ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านผาหนามที่อพยพหนีน้ำท่วมจากอ.ฮอด ช่วยกันก่อสร้างวัดขึ้นใหม่จนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบันจังหวัดลำพูน05

จังหวัดลำพูน06

โดยในวันที่ 13 – 17 เมษายน ของทุกปี วัดจะมีงานนมัสการสรงน้ำประจำปี และในวันที่ 1 – 4 มีนาคม ของทุกปีจะมีงานบุญใหญ่ เป็นงานเปลี่ยนผ้าครูบา ทำให้ทั้งสองช่วงวันที่นี้จะมีพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามาทำบุญที่วัดพระพุทธบาทผาหนามเป็นจำนวนมากจังหวัดลำพูน07

จุดชมวิวที่วัดพระพุทธบาทผาหนามแห่งนี้มี 2 จุดด้วยกันคือ ตัววัดที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัย (ขาวปี) ในเครื่องนุ่งห่มแบบชีปะขาวเป็นศิษย์ของ ครูบาศรีวิชัย ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเชิงดอยผาหนาม อีกจุดหนึ่งคือองค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอย 2 องค์ สามารถเดินขึ้นบันไดนาค 432 ขั้น ระหว่างทางจะมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจำนวน 160 องค์

จังหวัดลำพูน08

เมื่อเดินขึ้นมาถึงก็จะสามารถถ่ายรูปสวยๆ กับร่มที่เรียงรายอยู่บริเวณหน้าวัด เป็นโซนวัดด้านบนที่จะสามารถเดินทางขึ้นมากราบไหว้องค์พระเจดีย์

จังหวัดลำพูน09

สำหรับไฮไลท์ของวัดพระพุทธบาทผาหนามคือ องค์พระธาตุ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนดอย 2 องค์ คือ พระเจดีย์ทอง และ พระเจดีย์เงิน ซึ่งอยู่ด้านบนสะพานเชื่อมถึงกัน ที่เรียกว่า สะพานบุญจารึก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าภาพ

ซึ่งจะมีระฆังเรียงรายกันอยู่บนสะพาน พร้อมทั้งมีโซนโยนเหรียญขอพรเอาไว้ให้อีกด้วย

บริเวณลานประดิษฐานองค์พระเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้หน้าองค์พระเจดีย์ทองให้มากราบไหว้ขอพรกันได้อีกด้วย

จังหวัดลำพูน10

ภายในวัดยังประดิษฐาน สมเด็จพระธรรมราชา (ที่ 3) พระผู้ประทานปัญญา ญาณ ความรู้ สัพพวิชา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่พระสารีบุตรว่า นานไปเบื้องหน้า พระโพธิสัตว์ทั้ง 10 พระองค์นั้น จะมีผู้ที่ได้ตรัสรู้แด่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณเป็นลำดับที่ 3 คือ พระเจ้าปเสนธิโกศลจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระธรรมราชาที่ 3

สำหรับใครที่ขับรถผ่านมาที่อำเภอลี้ก็แวะเข้ามาไหว้พระที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สัมผัสอากาศเย็นๆ เคล้าสายหมอกดีต่อใจแน่นอน สายถ่ายรูปก็ต้องหลงใหลไปกับวิวของธรรมชาติที่รายล้อมวัดแห่งนี้เอาไว้ วัดพระพุทธบาทผาหนามแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่น่าแวะมาชิลล์สุดๆ

 

Location : บ้านผาหนาม หมู่ 12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

Open-Close : เปิดบริการเวลา 06.00 – 18.00 น.

Facebook : วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน

เส้น