สถานที่ท่องเที่ยวไทย

baanpeuan

งานเกษตรแฟร์ 2565 แบบ New Normal ช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการ

เส้น
           ล่าสุดทามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะเดินหน้าจัดงาน เกษตรแฟร์ 2565 นี้แน่นอนในวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในงาน ปีนี้งานเกษตรแฟร์จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “เกษตรกรวิถีใหม่ หลังมหัตนภัยโควิด” โดยจะมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ของมหาลัยสู่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมกับมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีช่องทางในการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่มือผู้บริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวอีกด้วย

งานเกษตรแฟร์ 2565

โดยภายในงานปีนี้ เกษตรแฟร์ 2565 จะมีการจัดโซน ดังต่อไปนี้

  • โซน A ตลาดน้ำนนทรี
  • โซน B เศรษฐกิจฐานราก
  • โซน C เทคโนโลยีการเกษตร
  • โซน D ต้นไม้ และอุปกรณ์การเกษตร
  • โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
  • โซน F สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
  • โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
  • โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและแฟรนไชส์
  • โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ
  • โซน H KU Shopping Mall

           ใครที่สนใจจะนำสินค้าไปขายก็สามารถลงทะเบียนผ่าน http://www.property.ku.ac.th/ กันได้ที่นี่เลย

เส้น

งานเกษตรแฟร์ 2565

เส้น